Blogg - om hela kedjan från jord till bord

Här i vår blogg kan du läsa mer om vad vi gör och vad vi tycker om händelser i vår verksamhet eller sådant som påverkar kedjan från jord till bord. Här bloggar bland annat Alarik Sandrup från Lantmännen Energi, årets traineer och vår chef för hållbar utveckling Claes Johansson.

Sortera:
Tema:
 • Lantmännen lanserar Sveriges hållbaraste biodrivmedel

  Lantmännen Agroetanol lanserar nu etanoldrivmedel anpassat för dieselfordon och de första leveranserna planeras till februari 2015. Drivmedlet tillverkas i Sveriges största etanolfabrik av närproducerad spannmål och minskar koldioxidutsläppen från dieselfordon med 90 procent.

  Av: Per E
 • Lantmännen Energis positioner för utformandet av framtida mål och styrmedel för biodrivmedel

  Sverige har varit framgångsrikt när det handlar om att ersätta fossila bränslen i transportsektorn. Redan idag utgör biodrivmedel i volym räknat drygt tio procent av bränsleanvändningen. Låginblandning av biodrivmedel är en viktig komponent, men om Sverige menar allvar med målet om en fossilfri fordonsflotta krävs en kraftigt ökad användning av höginblandade biodrivmedel, så som E85, ED95, B100, HVO och biogas. Då krävs rätt förutsättningar och ambitiösa styrmedel.

  Av: Per E
 • Kvotplikt och skattenedsättning - en möjlig kombo?

  Varje år ger Energimyndigheten ut en rapport om utvecklingen på biodrivmedelsmarknaden. Årets rapport innehåller en nulägesbild av marknaderna samt en fördjupning över HVO-utvecklingen. Extra intressant är att myndigheten i år även gjort en enkätundersökning över styrmedelssystem i ett antal andra EU-länder.

  Av: Per E
 • Finland går efter Sverige - går Sverige efter Finland?

  För drygt tre år sedan lade SPI (dåvarande Svenska Petroleum Institutet) till ett grönt B i sitt namn och blev SPBI, Svenska Petroleum och Biodrivmedels Institutet. Det var även i samma veva Lantmännen blev medlem i SPBI, som den första storskaliga biodrivmedelsproducenten.

  Av: Per E
 • Tack för att du tankar etanol!

  I Stockholms rullar cirka 50 000 etanolbilar på våra gator, och i Sverige som helhet är siffran mer än fyra gånger så stor. Just nu har Stockholms stad en kampanj för att uppmärksamma de bilister som valt att köra näst intill så fossiloberoende det går, nämligen med E85. Kampanjen är initierad av Stockholm stad, i samarbete med flera företag, bland andra Lantmännen Energi.

  Av: Per E
 • Efterfrågan på fossil energi fortsätter att öka

  World Energy Outlook 2014, International Energy Agencys (IEA) årliga statusrapport av energiläget i världen, lanserades den 12 november. Några av slutsatserna i rapporten är att den globala efterfrågan på energi kommer att öka med 37 procent fram till 2040 och att subventionerna till fossil energi fortfarande är orimligt stora. I detta blogginlägg sammanfattar vi de viktigaste slutsatserna från årets rapport.

  Av: Per E
 • Biodrivmedlens klimatnytta underskattas

  Nya beräkningar av biodrivmedlens klimatnytta visar att klimatnyttan i själva verket är högre än vad som tidigare redovisat. Om biodrivmedlens klimatpåverkan jämförs med icke-konventionella fossila bränslen, det vill säga de fossila bränslen som biodrivmedel ersätter på marginalen, visar de nya beräkningarna att biodrivmedlen är 80 % mer klimateffektiva än tidigare bedömningar.

  Av: Per E
 • Sverige och Norges första flygningar på biobränslen är genomförda

  Flyget står idag för ett par procent av de globala utsläppen av koldioxid. Det är dock en snabbt växande sektor och för att minska koldioxidavtrycket från flygsektorn är alternativ till fossilt flygbränsle avgörande. Det är därför glädjande att SAS och Norweigan nyligen genomfört sina första kommersiella flygningar med biojet, ett biobaserat flygbränsle som tillverkats av restavfall.

  Av: Per E
 • Debattartikel i Ny Teknik: ”Sveriges biobränslen är i världsklass”

  I veckan i Ny Teknik skriver nio aktörer, från institut, akademi och industri, en debattartikel om Sveriges världsunika kompetens och lovande tekniska processer för biobaserade produkter. Sverige har goda möjligheter att omvandla kunskapen till produkter, processer och arbetstillfällen, men det krävs politiska överenskommelser och medel till uppskalning av nya och vidareutvecklade processer och av de demoanläggningar som krävs för storskalig produktion av biobaserade produkter.

  Av: Per E
 • Ny regering och nytt parlament tar plats

  En ny rödgrön regering har tagit plats och utlovat att miljö- och klimatpolitiken kommer vara mer framträdande än tidigare. I Stefan Löfvens regeringsförklaring nämndes införandet av ett klimatpolitiskt ramverk som ett exempel. Löfven har även i valrörelsen lyft vikten av satsningar på bioenergi – som jobbskapande och klimatsmart. I regeringsförklaringen nämndes dock inget konkret kring utmaningen i att ställa om vår transportsektor, förutom införandet av en miljöbilsbonus.

  Av: Per E
 • GoGreen
 • Krafft
 • Nord Mills
 • Start!
 • Pastridor
 • Axa
 • Schulstad
 • Amo
 • Swecon
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Skicka
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng