Stark resultatförbättring under årets åtta första månader

Lantmännens resultat till och med andra tertialet 2015 uppgår till 908 MSEK, jämfört med 437 MSEK under samma period föregående år. Samtliga divisioner ökar rörelseresultatet jämfört med föregående år.

– Lantmännens resultat under årets åtta första månader har kraftigt förbättrats och vi har fördubblat vårt resultat. 2015 har hittills varit ett väldigt bra år för Lantmännen och vi har genomfört flera stora och strategiskt viktiga affärer som stärker vår position för framtiden, och jag ser fram emot att fortsätta utveckla våra affärer, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Läs hela pressmeddelandet >>
Våra ekonomiska rapporter >>

Lantmännens hållbara odlingsmetod ger 20 procent mindre klimatpåverkan

Lantmännen har utvecklat en hållbar odlingsmetod för klimat och natur. Vår odlingsmetod kan producera spannmål med upp till 20 procent lägre klimatpåverkan. Odlingsmetoden bidrar även till ökad biologisk mångfald och stärker det svenska lantbrukets konkurrenskraft. Den hållbara odlingsmetoden är en del i lösningen på den klimat- och miljöpåverkan som livsmedelsproduktionen och främst odlingsledet har. Redan nu står 60 000 ton vete på våra åkrar och hösten 2015 vill vi dubblera arealen.

Läs mer om vårt arbete med mer hållbar odling här. 

Nytt fodersortiment – för lönsammare svensk mjölkproduktion

Efter flera års utvecklingsarbete lanserar Lantmännen Lantbruk i september ett nytt Nötforsortiment för mjölkkor. Bättre näringsförsörjning, lägre proteinhalt och högre fodereffektivitet bidrar till en lönsammare svensk mjölkproduktion. Det nya fodret har utvecklats under fyra års tid och testats på Lantmännen Lantbruks försöksgård Nötcenter Viken utanför Falköping samt på mjölkgårdar från norr till söder. Fodret är anpassat efter dagens djurhållning och är ett resultat av ett forskningssamarbete med holländska Agrifirm och norska Felleskjøpet. Läs gärna mer.

Vi har nått vårt klimatmål - 6 år för tidigt!

Målet var att minska vårt totala koldioxidutsläpp med 40 procent till 2020 men vi har nu redan uppfyllt detta. En viktig del bakom framgången har varit övergången från fossil energi till biobränslen och i flera fall har restprodukter från vår egen produktionen använts för att ersätta fossila bränslen.
Självklart är vi jättenöjda!

Läs mer om vårt klimatmål: http://bit.ly/1cwJ2UA eller i vår Hållbarhetsblogg: http://bit.ly/1G3yvg5

  • Start!
  • Swecon
  • Hatting
  • Pastridor
  • Agrol
  • Skoga
  • Axa
  • Amo
  • Aspen
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Skicka
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng