Lantmännens hållbara odlingsmetod ger 20 procent mindre klimatpåverkan

Lantmännen har utvecklat en hållbar odlingsmetod för klimat och natur. Vår odlingsmetod kan producera spannmål med upp till 20 procent lägre klimatpåverkan. Odlingsmetoden bidrar även till ökad biologisk mångfald och stärker det svenska lantbrukets konkurrenskraft. Den hållbara odlingsmetoden är en del i lösningen på den klimat- och miljöpåverkan som livsmedelsproduktionen och främst odlingsledet har. Redan nu står 60 000 ton vete på våra åkrar och hösten 2015 vill vi dubblera arealen.

Läs mer om vårt arbete med mer hållbar odling här. 

Högre resultat i första tertialet 2015

Lantmännens resultat efter finansnetto för första tertialet uppgår till 238 MSEK – jämfört med 38 MSEK föregående år. Det högre resultatet beror framförallt på förbättringar inom divisionerna Lantbruk och Energi. Samtliga divisioner utvecklas enligt plan. 

– Våra affärer utvecklas väl, och vi har tagit flera steg både för att förbättra våra befintliga verksamheter och för att skapa tillväxt inom nya områden, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Läs hela pressmeddelandet >>
Våra ekonomiska rapporter >>

Vi har nått vårt klimatmål - 6 år för tidigt!

Målet var att minska vårt totala koldioxidutsläpp med 40 procent till 2020 men vi har nu redan uppfyllt detta. En viktig del bakom framgången har varit övergången från fossil energi till biobränslen och i flera fall har restprodukter från vår egen produktionen använts för att ersätta fossila bränslen.
Självklart är vi jättenöjda!

Läs mer om vårt klimatmål: http://bit.ly/1cwJ2UA eller i vår Hållbarhetsblogg: http://bit.ly/1G3yvg5

  • Bozita
  • Mjau
  • Nord Mills
  • Regal
  • Korvbrödsbagarn
  • SW Seed
  • Agrol
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Skicka
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng