Stark resultatförbättring i Lantmännen

Lantmännens resultat för helåret 2015, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 246 MSEK, jämfört med 740 MSEK under 2014. Samtliga divisioner ökar rörelseresultatet jämfört med föregående år. Framförallt har väsentliga förbättringar skett i divisionerna Lantbruk och Energi. Styrelsen har beslutat om höjd återbäring och efterlikvid.

Läs hela pressmeddelandet >>
Våra ekonomiska rapporter >>

Kungsörnens mjöl med 20 procent mindre klimatpåverkan

Lantmännens odlingsmetod kan producera spannmål med upp till 20 procent lägre klimatpåverkan. Odlingsmetoden bidrar även till ökad biologisk mångfald och stärker det svenska lantbrukets konkurrenskraft. Den hållbara odlingsmetoden är en del i lösningen på den klimat- och miljöpåverkan som livsmedelsproduktionen och odlingsledet har. I år har vi skördat 60 000 ton vete på våra åkrar och Kungsörnens "vänligare vete" finns i din butik.

Läs mer om vårt arbete med mer hållbar odling här. 
Mer om Kungsörnens mjöl.

Nytt fodersortiment – för lönsammare svensk mjölkproduktion

Efter flera års utvecklingsarbete lanserar Lantmännen Lantbruk i september ett nytt Nötforsortiment för mjölkkor. Bättre näringsförsörjning, lägre proteinhalt och högre fodereffektivitet bidrar till en lönsammare svensk mjölkproduktion. Det nya fodret har utvecklats under fyra års tid och testats på Lantmännen Lantbruks försöksgård Nötcenter Viken utanför Falköping samt på mjölkgårdar från norr till söder. Fodret är anpassat efter dagens djurhållning och är ett resultat av ett forskningssamarbete med holländska Agrifirm och norska Felleskjøpet. Läs gärna mer.

  • Regal
  • Skoga
  • SW Seed
  • GoGreen
  • Aspen
  • Swecon
  • Axa
  • Korvbrödsbagarn
  • Agrol
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Skicka
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng